D17_087

(Baksidan till D17_088. Text nere t.h.:)

42.
Fulmesta
Kind härad
Hägersta sochn