D17_089

(Baksida till D17_090. Text nere t.h.:)
43.
Skillings måhlen
Ydre härad
Asby sochn