D18_003_Register_1

(Textlapp från pärmens insida, senare anteckning:)
Reviderad och jämförd med Registret och
Jordeboken, i hvilken sednare alla nya anvisnin-
gar på denna bok äro utmärkte med 18
                                                          +
Stockholm den 17 Maii 1813
Nils Gustaf? Segerstedt

(Själva registret:)
Östergöthland

Lähn     Häradet         Sochnen          Hemmans- eller bye-                        Chartorne
                                                          nampn                                             Nummer Folio  
            Åkerbo           Törnevalla       Hiälsta                                                  1
            Wifolka        { Westerlösa      Höllia                                                   2
                                {                         samt äng humpar til Sånnorp
                                {
                                {                        {Bosgård                                               3
                                {                        {samt Moo och 1 kyrko utjord    
                                {                        {Lille Harg och Kongshult                   4
                                {                        {med ägor til Boo sätesgård
                                { Harg               {Steensäng                                            5
                                {                        {Backenkulla                                        6 
                                {                        {Borg med äng til Hålbo och
                                {                        {Biörnarp    /och Lunnarp/                   7
                                {
                                {                        {Hultersta sätery                                  8
            Wifolka        { Mölby            {Egby torp                                           9
                                {                        {Kattiela                                              10
                                {                        {Norrberga                                          11
                                {
                                { Wyby                Lunta                                                 12
                                { Sörby                Lundby med utjorden til Ca-             13
                                {                           pellan i Möllby och Sörby            
                                {
                                { Sya                   Söhlberga                                           14
                                {
                                {                         {Gåflösa med urfjäll för Tolbro qvarn  15
                                { Normelösa       {Nederlösa                                         16
                                {
                                { Weta                Mantorp - en utjord i Lundby             13
                                { Sohlsta             Ladusätter                                          17

                                { Fårnåsa            Bobergs by                                         18
                                {                        {Amnada                                             19
                                {                        {Örfva                                                  20
                                { Elfvesta          {Kiöllia                                                21
                                {                        {Stora Tangeby                                    22
                                {
            Bobergs       { Lönsåhsa        {Lönsåhsa                                            23
                                {                        {Bonarp                                                24
                                {
                                { Krigzbergs        Paradis                                               25
                                { Wallersta          Wallersta                                            26
                                { Flista                Kulla och lilla Walla                          27
                                { Egby Borna      Fåssala Sätegård                                28
                                { Fornåsa            Espelunda                                           29
                                {
                                { Klåckerika       {Bräcksta by /med 1 frälse utjord      30
                                                           {til Karstorp samt 1 krono utjord/
                                                           {Bergia                                                31           
                                                             med Torpet Gluggebo