D18_004_Register_2

                                { Gamblekil       {Fittiesta /med 1 crono utjord             32        
                                {                         {Ulfsberg                                             33 
                                {
            Walckebo    { Leberg             Kongsqvarn                                          34
                                { Rackeryd        {Qvarstad                                              35
                                {                        {Lillegreby                                            36
                                {
                                {                        {Åsarp Sätegård med                            37
                                {                        {Banckeberg
                                { Wickenstad    {Gismensta                                            38
                                                          {Boby                                                    39
                               
                                 { Åtved               Oppholm                                             40
            Banckindz    { Örtompta        {Hageby                                               41
                                                           {Tomålen                                              42

            Hanekinds    { Wist                 Skoug /med afgierda hemman         } 43
                                                            Seljesätter och Labbenäs                  } 

                                                          {Bondegräfva                                         44
            Bankekinds   { Svinsta         {Wästerbiärsta                                        45
                                                          {/med 1 kronoutjord til Askesätter/  
                                                          {Billinge                                                46
                                                          {Gräfstens Sätegård                               47
                                                          {Svinsta kyrkioby                                  48
                                                          {/med 1 utjord/            

                                 { Liungs            {Skalltorp                                              49
                                 {                        {Råby                                                    50
                                 {                        {Släta /samt Byggnadstomt och tegar   51
                                 {                        {til Råby/  
                                 {
                                 {                        {Biälösa                                                52
                                 {                        {Sörby                                                   53
                                 {                        {Säldekiärr                                            54
            Gulbergs        { Wreta Closter {Wallby nederboholmen                      55
                                 {                        {Siögesta                                               56
                                 {                        {Knifvinge                                             57
                                 {                        {Härna                                                   58
                                 {
                                 {                        {Långlöts ängen                                     59
                                 { Flista              {Flysta by /med äng humpar til prest-   60
                                 {                        {och klåckaregarden/
                                 { Biörckeberg     Gammalstorp                                        61

                                                            {Norrberga och Gatetorp                      62
                                 { Wist                 {Hafvetorp och Diursberg                    63
                                 {                         {Wreta                                                   64
                                 {                         {Tägneby                                               65
            Hanekindz    {
                                 { Kiärna               Lädingelunda                                      66
                                 { Wist                  Toketorp, Winstorp    }                       64
                                                             Taktorp, Grimsmålen  }   
     
Collationerat vid Jnventeringen 15 January Anno 1701