D18_005

(Baksida till D18_006. Text nere t.h.:)
1.
Hiälsta i Törnevalla
Åkerbo härad