D18_007

(Uppvikt flik till D18_008, text:)

2.
Höllia hemman
Wästerlösa sochn
Wifålcka härad