D18_013a

(Baksida till D18_013. Svag text nere t.v.:)

5.
Steensäng
Harg sochn
Wifolcka härad