D18_014

Baksida av uppvikt flik till D18_017, utan text.
Kartakten inskannad i 4 delar,
hela texten redovisas under D18_017