D18_015

(Kartakt inskannad i 4 delar, D18_014, D18_015, D18_016 och D18_017.
Hela texten redovisas under D18_17,
här finns rubrik, övre del av kartbilden med text:
)

Geometrisk Delineation
öfwer
Wälborne fru Britta Lagerfeltz frällsehemman Bakerkulla under
Boohs säthegård, förbytt emooth annat allodial frälsse belägit
i Wyfolcka härad och Hargh sochn afmätt af
undertechnadt     Anno    1694

(Text på kartbilden D18_015:)
Sätrorp ägor mötha alt här till
Afswediat plan
Måhln Lacus
Bergh backe med graanskogh
Berghbacke
Berghbacke
Engens ägor mötha här
Engetorpetz engh här på denne plaan
Bergh backe
Afswediat plan
Drustorp och Lappängens ängh möther här

Måhln måhsen
Måhln måsen
Sättrorp ägor1 (...mötha alt här till)
Skougzmarcken af stoora bergh(...tall grahn någon biörkeskough bewext)
Måhlna måhse
Kiärr engh
Eck backe
Koohagen af stoora bergh bewäxt med
medelmåttigh gran tall och små biörckeskough
Afswedhjat plan
Torkelsboo ägor mötha på denna sydan alt här in1 (...till)

____________________________
1) Texten fortsätter på kartbilden till D18_017, här inom parentes