D18_016

Kartakt inskannad i 4 delar, D18_014, D18_015, D18_016 och D18_017.
Hela texten redovisas under D18_17. Här en uppvikt baksidesflik med texten:
)

6.
Bakerkulla
Harg sochn
Wyfolcka härad