D18_019

Kartakt inskannad i fyra delar: D18_019, D18_020, D18_021 och D18_022.
Texten redovisad i sin helhet under D18_020
Ingen text här, endast tryckt:

81