D18_022

(Kartakt inskannad i fyra delar: D18_019, D18_020, D18_021 och D18_022.
D18_019 baksida utan text, D18_021 baksida utan text, D18_022 kartbild.
Texten redovisad i sin helhet under D18_020
)

(Text på kartbilden D18_022:)
Hale ägor möta på denne sydan
Eldzlösa ägor möta här
Bergh
Backe gran
Bergh
Backe af gran skog
Skoug
På denne plan ähr bergh och sten grytigh mark
Bewäxt aff medelmåtigh gran, tall, och börke skogh
Kåhlmåhls2 (...ägor komma här)
Bergh backe
gamalt swedie landh
Stora bergh och steen grytigh2 (...morasigh marck
Hwyt måsen
Bewäxt af  tall garn biörk och ahl2 (...skogh)
Tall gran dugeligh till gådt timber
Mörckeskoghz ägor möta på denne sydan
Betes hage till Klefwa
odugh-ligh åcker linda
Klefwa måse medh små tall skogh bewäxt
Bergh och mäst onyttigh mark på denne plaan
(Öhrbergzhult ägor möta och gränsa)3...på denne sydan

Schala ullnarum
Anders Wetterman
_______________________
2) Texten fortsätter på D18_020
3) Text som fortsätter från D18_022