D18_024

    Notarum Explicatio
                                                                         Tunnor Cappar   Lass
A. Kattiella    Hemman 1/8
    nu lydande till öfwerstliutnantens salig
    Herr Gripenwalds fru på Mantorp och
    giör 2 dagswärcken om weckan, belägit
    i Wyfolcka härad och Mölby sochn afmät
    Anno 1695 af

    Östra giärde
B. Ett åhrs vtsäde sandjord                                  1        21 3/4
C. Grof och mager öhrsand                                 4        27 1/4
D. Åcker linda grof sandjord                               -
E. Vtsäde af en lycka af betes hagan, sandjord    -        22
F. Af ängen uptagen åcker sandlera                     1        -
G. Sandjord                                                          -        14

    Wästra giärde
H. Andra åhrs utsäde sandjord                             5        19 ½
J. Höö af en medellmåttig hårdwals äng
    med eek och små börckeskoug bewäxt            -        -                5

(Text i högra spalten:)
                                                                                                      Tunnor Cappar   Lass
K. En betheshaga af små tall och börckeskoug bewäxt.
L. En lyten skougspark af gårtall bewäxt, till gårde
    fång ey duglig, allenaast til wed, skarpt muhlbete.
M. På denne gårds ägor äro bebygde 15 stycken backstufwor, hwar
    af ingen mehr än Numero 2 hafwer en åckerlycka af sand            -        16 ½
    Dhe andra hafwa allenast kring sina stugor ett
    litet kåhlland, på Sanden, som bemälte stugor på en
    sandåhs ähro bygde och här numererade nämbligen

1. Enkian Kierstin Jönsdotter
2. Skomackare Lars Andersson
3. Jngeborg Jngwaldzdotter
4. Kierstin Michelsdotter
5. Daniel Bengdtsson
6. Backstugu Elin
7. SmedzeMargetha
8. HakansKarin
9. Bengdt Arfwidsson
10. Måns Anderss krutsundare
11. Bengdt Skryka
12. Elliess Kierstin
13. Pehr Palmroot
14. Tråtzanna
15. Jon Månsson    

(Text på kartbilden:)
Schala ullnarum

Möleby kyrckia
Norregårds torp och tomt
Möleby ägor gränssa här emoot
Än Möleby ägor möta
Eldz-lösa ägor möta på denne sydan