D18_027a

(Baksida till D18_025, D18_026, D18_027. Hela texten kan
läsas på D18_027, där även kartbilden är. Text nere t.h:
)

11
Norrberga by
Mölby sochn
Wjfålcka härad