D18_028

(Uppvikt flik till D18_029. Text:)

12
Lunta by
Wjby sochn
Wjfålcka härad