D18_039a

(Baksida till D18_039. Text nere t.h.:)
14
Sölberga
uti
Sya sockn
Wjfolcka härad