D18_042

(Baksida till D18_043. Text nere t.h.:)
16.
Nederlösa
Normelösa sochn
Wifålcka härad