D18_047a

(Kartakt inskannad i tre delar: D18_047, D18_047a och text på D18_048.
Här baksidan, text nere t.h.:)

18
Bobergs by
Fornåsa sochn
Bobergs härad