D18_051

(Kartakt inskannad i fyra delar: D18_051, D18_052, D18_052a och D18_053.
D18_051 och D18_052a baksidor, D18_052 kartbild och D18_053 text till kartan
.
Här baksida utan text, endast siffrorna:)

211