D18_052

(Kartakt inskannad i fyra delar: D18_051, D18_052, D18_052a och D18_053.
D18_051 och D18_052a baksidor, D18_052 kartbild med text och D18_053 text Notarum Explicatio
.

Text på kartbilden, först runtom medsols:)

Bobergs härads Allmenning möter
Lilla Berga ägor möta på denne sydan
Atlorp ägor och äng möta
Lilla Berga ägor komma att möta på denne sydan
Helberga ägor gräntza här emoot
Andertorp ägor möta
Än gräntsa Stutsbergs ägor alt här till
Elfwesta och Stutsbergs ägor möta här emoot

Bonde måsen
Måse
Backestuger
Backestuga
Backestuga
Nybygge
Backestugu
På denne plan är eek och hassel skough bewäxt

Schala ullnarum
Anders Wettermann

(Text i nedre marginalen t.h.:)
NotaBene Åckerlyckorne Numero 67 jnnehålla efffter ompröfning
2 tunnor 5 kappar
dito Numero 62 jnnehåller 14 ½ kappar

Reviderad Anno 1731  approberat
1777 års skattläggning öfver frällsehemmanets
Numero 24 är häremot jämförd i augusti 1779