D18_052a

(Kartakt inskannad i fyra delar: D18_051, D18_052, D18_052a och D18_053.
D18_051 och D18_052a baksidor, D18_052 kartbild med text och
D18_053 text Notarum Explicatio
.
Här baksida med text nere t.h.:)

21.
Kiöllia
Elfwesta sochn
Bobergs härad