D18_054a

(Uppvikt baksidesflik till D18_054 med texten:)

22.
Stora Tängeby
Elfsta sochn
Bobergs härad