D18_055a

(Baksida till D18_055. Text nere t.h.:)

23
Lönsåsa by
Dito sochn
(Boobergs härad)