D18_058

Notarum Explicatio
Numero
    Paradys består aff trenne
    hemman lyka store j åcker och ängh
    belägin i Krigzbergs sochn och Bobergs häradh
    af hwilka dhe 2ne första till reef och skathläg-
    ning är förordnat, afmätt Anno 1694 af

1. Nämbdeman Lars Nilssons gård. 1/4 dehl
  
    Wästra giärdet
2. Jtt åhr vthsädhe af sandhmylla                                          1        29
3. Lehrmylla                                                                          -        14 2/3
4. Sandhjordh                                                                        -        25 1/3
5. Öhrjord                                                                              -        11
    Giärdes höö                                                                       -        -                2

    Östra giärdet
6. Andra åhrets vtsäde lehrmylla                                          1        4 1/3
7. Sandmylla                                                                         -        19 1/3
8. Sandh öhr och klappersten                                               -        21 1/3   
9. Sandh och öhrjordh                                                          -        21 1/3
    Giärdes höö                                                                       -        -                2
10. Höö af Wästerängen, mååsswall                                     -        -                7
11. Af Österängen bekommes höö aff små stertingsgräs      -        -                2
12. Än en lyten äng af samma jordmåhn höö                        -        -               1
13. Nock en äng af små starrwall                                          -        -                2
14. En lyten betheshage af medellmåttigt muhlbethe
15. Humblegård om 30 stänger

16. Arfwed Pehrsons gård. Hemman 1/4
    Dhenne gårdh hafwer i åcker, äng och
    haghe lyka stor dehl medh näst öfwerstående
    gårdh, som med Numero 2. 3. 4. 5.    6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
17. Een humblegårdh om 70 stänger
18. Jtem höö af en ängh                                                        -        -            1 ½     

19. Pehr Larsons hemman    ½
    Jtem hafwer ock denne gårdh lyka stoor pro-
    portion så j åcker som äng medh däs de 2ne
    näst öfwerstående, som äro Litererade medh
    Numero 2. 3. 4. 5.  Numero 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
20. Syrsandh                                                                          -        13
21. Höö af en ängstegh är små starrwall                                -        -            1
22. En bethes hage skarpt muhlbethe
23. Humblegårdh om 40 stänger

    Fiskewatten i siön Born till nooth och näth
    för heela byn men inga katzieställe.
    Fleere lägenheeter finnes inthet, mer än hanck
    och stöör begryper : till denna by.

(Text på kartbilden runtom medsols:)
Örfwa änge hump möter
Röyia ägor mötha
Klåckarens änge hump möter
Bråtha ägor mötha här
Hälsta crone äng möter här
Lantzetters ägor mötta
Boren Lacus
Hagetz ägor mötha här

Schala ulnarum
Afmätt Anno 1694 aff
Anders Wetterman