D18_060a

(Baksida till D18_060. Text nere t.h.:)

26
Wallersta by
Dito sochn
och
Boberg härad