D18_062

(Uppvikt flik till D18_063. Text:)

27
Kulla och Lillawallas
ägor utj Bobergs härad
och Flista sochn