D18_065

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
öfwer
Fåssala säthegårdh som possideras aff Lowis
de Ger, fordom warit bestådt af 4 heela hemman
lyka stora aff hwilka nu 2ne hemman är af
Cantzeliet förordnat till reef, beläget
i Egbyborna sochn och
Bobergs häradh
afmätt Anno 1695
af undertechnat

    Notarum Explicatio
                                                                                          Tunnor Cappar    Lass
A. Säthegården Fåssala
B. Mangården    }
C. Trägården      } Bebygd på 3 husstompter
D. Ladegården   } 
                                                            Tunnor Cappar
    Wästra gärdet
E. Ett åhrs utsäde swartmylla                14        9
    Belöper på en half part                                                        7        4 ½
F. Dungjordh                                          6        26 1/4
    Belöper på en half part                                                        3        13 1/8
G. Sandmylla medh klappersteen          4        29 ½
    Belöper på en half part                                                        2        14 3/4
H. Leermylla                                          8        24 1/4
    Belöper på en half part                                                        4        12 1/8
J. Hagwreten örsandh                             2        2 ½
    Belöper på en half part                                                        1        1 1/4
K. Noch en wret emellan torpen örsandh  2    7 ½
    Belöper på en half part                                                        1        3 3/4
 
    Östra gärdet
L. Andra åhretz uthsädhe sandmylla med
    klappersteen                                      1        15
    Belöper på en half part                                                        -        23 ½
M. Leermylla                                        4        18 3/4
    Belöper på en half part                                                        2        9 3/8
N. Sandjordh och örjordh                     12        28 ½
    Belöper på en half part                                                        6        14 1/4
O. Sandmylla och örsandh                    22        17 3/4
    Belöper på en half part                                                        11        8 5/8

(Text i högra spalten:)
                                                        Tunnor Cappar   Lass    Tunnor Cappar    Lass
P. Storängen består
    en deel medelmåttigh och tufwigh
    hårdwall till                                     31        31
    Ett lass på tunnlandet är                                            33
    Belöper på en half part                                                                                    16 ½
Q. Dito ängh små starrwall                 19        17 3/4
    1 ½ lass på tunnelandet är                                        29 1/4
    Belöper på en half part                                                                                    14 5/8
R. Lillängen god hårdwall                    5        18
    3 lass på tunnelandet blifwer höö                            16 ½
    Belöper på en half part                                                                                    8 1/4
S. Dito ängh godh starrwall till             7
    á 3 lass på tunnan blifwer höö                                21
    Belöper på en half part                                                                                    10 ½
T. Noch en äng kallas Eekebacken ny
    intagen är en deel hårdwall af små
    wäpplingz grääs och små starrwall    2        17
    till höö á ½ lass på tunnelandet                              4 ½
    Belöper på en half part                                                                                    2 1/4
U. 5 stycken beteshagar som brukas af
    Swen Jonsson, Anders Larsson och
    Oluf Larsson är medelmåttigt
    mulebete.
W. En betes hage bewäxt af små gran
    aal, tall och eeneskough sydländigh
    och ojämpn marck medelmåttigt
    mulebethe.
X. En lyten vthmarck sidländigh be-
    wäxt af små gran, tall, ahl och eene.
    skough.

    Torpen
Y. Jungfru torpet som Swän Bengtsson
    åbor hafwer till uthsäde in alles är örsandh  1        -        -         1        14
Z. Höö der sammastädes                                                                 -        -            2
Å. Torpet Norge som Jacob Andersson
    åbor hafwer till uthsädhe örsand                -        -         -        1        14 3/4
Ä. Noch en åcker och sandör                         -        -         -        -         8
Ö. Höö der sammastädes                                                                                      2
Y. Torpet Bata som Erich
    Andersson åboor hafwer till uthsäde
    på Fåssala ägor sandjordh                          -        -         -        -        9
Numero 1. Höö på en lyten skarp ängetäppa                                                       1

Flere lägenhether finnes jntet, allenast
gådt fyske watten siön
Boren, medh noth och nättz
vthsättiandhe.                                               

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Boren Lacus
Präste wyken
Hun Käls wyken
Siön Boren
Öster skogz betes hage möther här
Kårby åcker och uth marck mötha här
Kårby ägor mötha på denne sydan
Prästegården Nääs och Nässia ägor mötha på denne sydan

Tiär och sydländig marck
Runstenar
Ryttaretorp
Brututh
Soldats torpet
Guphuus

Schala ullnarum
Anders Wetterman