D18_065a

(Baksida till D18_065. Text:)

28
Fåssala sätegård
Egbyborna sochn
och
Boberg härad