D18_066

Baksidan av en uppvikt flik till D18_067. Utan text.