D18_069

(Kartakt inskannad i flera delar. D18_068 och D18_070a baksidor.
Hela den ursprungliga texten redovisas under D18_070.
D18_069 baksida med senare tillagd text:)

Reviderad år 1756 och observerat at åkeren uti Wästra och Östra gjerderne under
Littera B : O innehåller tillhopa 16 tunnor 16 kappar hwaraf tillkommer, Littera A i stället 2 tunnor 9 1/4 kappar    2 tunnor    
Littera C : P                            28            20                                                                            3                -                    3           15 kappar                            
Littera D : Q                           26            14                                                                            3                 -                   3            6 ½ 
Littera E : R                             8              9                                                                             1                1 ½               1            1/8             
Littera F : S                             18            10                                                                            2                25                 2            7
Littera G : T                            11            12                                                                            1                22 ½             1            12 1/8  
Littera H : V                            14            18                                                                           2                4 ½               1            22 ½           
Littera J : W                             14             2                                                                            2                4 ½               1            22 ½

    Bese i öfrigit qwarliggande Memorial angående sielfwa skattläggningen
    Nils Adolph Pontelius