D18_070a

(Kartakt inskannad i flera delar. D18_068 och D18_070a baksidor.
D18_069
baksida med senare tillagd text.
Hela texten redovisas under D18_070.
Text på denna baksida:
)

30
Bräcksta by
Klåckerjcke sochn
Bobergs härad