D18_071

(Baksida till D18_072)

31
Bergia
Klåckerika sochn
Bobergh härad