D18_073

D18_073 och D18_074 är baksidor till D18_075,
där både text och kartbild finns.
D18_073 uppvikt flik utan text.