D18_074

(D18_073 och D18_074 är baksidor till D18_075,
där både text och kartbild finns.
Text nere i hörnet:
)

32
Fitiesta by
Gammelkil sochn
Walckebo härad