D18_078

(Baksida till D18_077. Text nere t.h:)

33.
Ulfsbärg
Gamblekyl sochn
Walckebo härad