D18_082

(Baksida till D18_081. Text:)

35
Qwarstad
Rackeryd sochn
Walckebo härad