D18_086

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_083 och D18_084 senare tillagd text.
D18_085 den ursprungliga texten och kartbilden
D18_086 baksida, text nere t.h.:
)

36
Lilla Greby
Rackryd sochn
Walckebo härad