D18_087

(Kartakt inskannad i flera delar.
D18_087 baksida, D18_088 och D18_089 senare tillagd text,
D18_090 kartbild och text.
Text nedtill:
)

37
Åsarp Sätegård med Banckebergs by
Wickensta sochn
Walckebo härad

Bok: G : 18 Charta 37