D18_091

(Baksida utan text, endast senare nummer för kartakten:)

381