D18_094

Kartakt inskannad i flera delar. Här en uppvikt flik utan text.
Huvudtext och kartbild finns på D18_093 och resten av
kartbilden på D18_095

Senare tillagd text på D18_095