D18_096

(Baksida till en kartakt, som troligen inte skannats in. Text nere t.h.:)

39
Booby
Wickenstad sochn
Walckebo härad