D18_098

(Baksida till D18_097. Text nere t.h.:)

40
Oppholm i Åtved sochn
Bankekinds härad