D18_099

(Kartakt inskannad i tre delar:
D18_099 kartbild och D18_101 text och kartbild,
D18_100 baksida.
All karttext redovisas under D18_101
.
Rubrik:)

Geometrisch charta öfwer Hageby i Örtompta sochn och
Bankekinds härad i Östergiöthlands lähn belägit

Text på denna kartbild, som delvis fortsätter på D18_101:)
Wåsänders ägor möta här
Giästa ägor möta på denne... (...här sydan)
Klefsta ägor möta här
Ring ägor möta här
Åhs ägor... (...på denne sydan)

Linda med små ene- och granbuskar bewäxt sterttingwall
Linda
Stertings wall
Ekebacke
Linda
Linda
Hagby
Bysens utm...(ark)
Holma
Ekebacka med hårdwall
Soldatetorp
Sank linda
Ekholma medh hårdwall
Ekholma med hårdwall
Kiärr med små tallskog bewäxt
Tallskough
Tallskoug

(Text Notarum Explicatio och resten av texten till kartbilden finns på D18_101)