D18_100

(Kartakt inskannad i tre delar:
D18_099 kartbild och D18_101 text och kartbild,
D18_100 baksida.
All karttext redovisas under D18_101.
Text nere t.v.:
)

41
Hageby i Ortompta sochn
Bankekinds härad