D18_103

(Baksida till D18_102. Text:)

42
Tomålen
uthj
Örtompta sochn
och
(Texten endast delvis synlig, men socknen ligger i:)
Bankekinds härad