D18_105

D18_105 och D18_106 är samma karta inskannad två gånger.
Notarum Explicatio saknas.
Här en mindre, uppvikt flik, som döljer en mindre del av kartbilden.
Texten till kartbilden redovisas under D18_106