D18_114

(Baksida till DS18_113. Text:)

46
Billinge i Swinstad sochn
Banckekinds härad