D18_115

Kartakt över Gräfstens sätegård inskannad i flera delar:
D18_115: Vänstra delen av kartbilden och rubrik
D18_116: Baksida
D18_117: Uppvikt flik, baksida med senare anteckningar
D18_118: Mellersta delen av kartbilden och text
D18_119: Text och högra delen av kartan.

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Gräfstens sätegård med ther på ägorne
liggiande torp och lägenheter i Swinsta sochn och Bankekinds härad
i Östergöthlands lähn belägen

(Text på kartbilden, som delvis fortsätter på D18_118,
här kurivt inom parentes:
)
Jorstorps nägor möta på denne... (...sydan)
Swinsta skoug möter här
Kalgara äng möter

Linda
Tall- och granskoug
God timmerskogh
Wägen emillan Gräfwesteen och Askeby kyrkia
Tall- och granskog på höga berg
Swinsta siön
Kiärr med små ahle-skog uthi
Linda
Linda
oduglig backa
Linda
hasleskogh
hårdwallsblanda maawall
hårdwall
Bondegräfwas ägor möta här
En tompt
oduglig backa
Eke och hasselskogh
onyttig skogbacka
Sank... (...linda)

Schala ulnarum

(Kartbilden fortsätter under D18_118,
där även karttext Notarum Explicatio börjar
)