D18_116

Kartakt över Gräfstens sätegård inskannad i flera delar:
D18_115: Vänstra delen av kartbilden och rubrik
D18_116: Baksida
D18_117: Uppvikt flik, baksida med senare anteckningar
D18_118: Mellersta delen av kartbilden och text
D18_119: Text och högra delen av kartan.

Text:


47
Gräfstens sätegård
Swinsta sochn
Banckekinds härad