D18_120

(Uppvikt flik till D18_121, där text och kartbild finns.
Här kan rubriken läsas:
)

Geometrisch Charta öfwer Swinsta kyrkioby och sochn
i Bankekinds härad och Östergiöthlands lähn belägit